ผลงานที่ผ่านมาของเรา

 

รพ.เจ้าพระยา
   

โครงการ-หน่วยงาน-ลูกค้า.....ที่ฉีดพ่นฉนวน พี.ยูโฟม กับ บริษัท เฟิร์ท เมกะเทค จำกัด
ชื่อ.....ห้องAUDITORIUM ม.นอร์ทกรุงเทพ
สถานที่..........คลอง3 ถ.รังสิต-นครนายก
ผู้ว่าจ้าง-ลูกค้า.....บริษัท สกุลกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด
ขอบเขตการทำงาน..... ฉีด-พ่นฉนวน พี.ยู.โฟม หนา 50มม. ใต้หลังคาโลหะ พื้นที่ประมาณ 998 ตร.ม

 

 

เอสวีไอ